Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.OPASKASIDLY.PL

 • 1 Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies na stronie www.opaskasidly.pl, zwanej dalej „Serwisem”. Serwis stanowi własność spółki SiDLY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 2 lok. 31, 00-020 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 519219, NIP: 7010435677, REGON: 147363415, o kapitale zakładowym 27.100 zł w całości wniesionym („SiDLY”).
 • 2 Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. SiDLY nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 • 3 Zbieramy tylko te dane osobowe, które są dla nas niezbędne. Podanie danych osobowych i udzielenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak jeżeli chcesz dokonać zakupu produktów lub usług za pośrednictwem Serwisu podanie danych oznaczonych jako niezbędne podczas wypełniania formularza zakupu w Serwisiejest konieczne.Dane niezbędne są wyraźnie wskazane również w Regulaminie sklepu dostępnym na stronie Serwisu. Celem zbierania i przetwarzania tych danych jest umożliwienie SiDLY zawarcia z Tobą i realizacji umowy sprzedaży zamówionych przez Ciebie produktów lub usług.Ponadto, jeżeli chcesz się z nami skontaktować za pośrednictwem formularza kontaktowego – Twoja zgoda na przetwarzanie danych zawartych w tym formularzu (Twoje imię lub imię i nazwisko oraz adres e-mail) jest również konieczna. Zobowiązujemy się do przetwarzania Twoich danych tylko w celu, jaki nam wskażesz przy ich udostępnieniu – czyli tylko w celu odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego. 
 • 4 Administratorem danych jest SiDLY, tj. SiDLY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawie, przy ul. przy ul. Chmielnej 2 lok. 31, 00-020 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 519219, NIP: 7010435677, REGON: 147363415, o kapitale zakładowym 27.100 zł w całości wniesionym.
 • 5 SiDLY nie przekazuje powierzonych jej danych osobowych innym podmiotom. Zastrzegamy sobie jednak możliwość powierzenia przetwarzania danych innym firmom w celu wykonywania przez te firmy na rzecz SiDLY czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem, dostawą zamówionych produktów, realizacją płatności za zamówione produkty, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania  z Serwisu, w takim zakresie, w jakim to będzie niezbędne dla wykonania tych celów i tylko w tych celach.  Dane płatności są przetwarzane wyłącznie przez dostawcę usług płatniczych, tj. PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym.
 • 6 SiDLY zastrzega również, iż w określonych przepisami prawa przypadkach, może okazać się koniecznym przekazanie powierzonych danych osobowych upoważnionym organom, w zakresie i celu wynikającym z tych przepisów.
 • 7 Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż wynika to z ich przetwarzania, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stawiają inne wymagania.
 • 8 W każdej chwili masz dostęp do swoich danych, do ich poprawiania a także żądania ich usunięcia. Pamiętaj jednak, iż żądanie zaprzestania przetwarzania danych może spowodować niemożność realizacji umowy sprzedaży.
 • 9 SiDLY informuje, że z momentem połączenia się przez Ciebie z Serwisem w logach systemowych  Serwisu  pojawia  się  informacja o numerze (w tym adresie IP lub numerze MSISDN) i rodzaju urządzenia końcowego, z którego łączysz się z Serwisem. SiDLY będzie przetwarzać zgodnie z przepisami prawa, również te dane oraz dane dotyczące czasu Twojego połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące Twojej aktywności w Serwisie. Dane te przetwarzane będą w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 • 10 Serwis zbiera również automatycznie dane zawarte w tzw. plikach cookies w celu gromadzenia  informacji związanych z  korzystaniem  z  Serwisu, utrzymywania sesji logowania na poszczególnych podstronach Serwisu, dostosowanie Serwisu do potrzeb osób z niego korzystających i tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu. Możesz w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w Twojej przeglądarce internetowej. SiDLY uprzedza jednak, że usunięcie lub zablokowanie umieszczania plików cookie może spowodować utrudnienia korzystania z Serwisu, a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.
 • 11 Serwis wykorzystuje narzędzia Google Analytics, Google Ads, Google Optymization, Google SearchConsole (administrator cookies: Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043) oraz Hotjar (administrator cookies: Hotjar Ltd.Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, PacevilleStJulian’s STJ 3141, Malta) i Facebook Pixel (administrator cookies: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 , USA, lub, jeśli użytkownik znajduje się w UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia).do analizy zachowań użytkowników i uczestników w obrębie Serwisu dla SiDLY. Narzędzia te używają plików cookies. Więcej na temat tych narzędzi dowiesz się na stronach oferujących je podmiotów: Google Inc.https://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/, Hotjar Ltd.: https://www.hotjar.com/privacy, Facebook Inc. https://www.facebook.com/policy i https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
 • 12Serwis stosuje mechanizm Google reCAPTCHA do incydentalnego badania, czy zachowania użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu Serwis może ujawnić Twój adres IP oraz informacje o wybranych działaniach na stronie internetowej do dostawcy usługi, jakim jest Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, USA. W przypadku, gdy Twoje działania będą miały znamiona działań robota, system uniemożliwi Ci wykonywania wybranych działań na naszej stronie internetowej. Informacje o zasadach ochrony danych Google Inc. znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/privacy.
 • 13 W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Serwisie, SiDLY podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa. SiDLY wskazuje zarazem, że nawet najbardziej zaawansowane technicznie środki bezpieczeństwa nie gwarantują pełnego bezpieczeństwa przed zagrożeniami płynącymi z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym przed wirusami i atakami hackerskimi.