Slider

Opaska telemedyczna SiDLY + Teleopieka + Platforma + Aplikacja

Jedyna w Polsce certyfikowana opaska telemedyczna w pakiecie z teleopieką SIDLY

Jako jedyni w Polsce oferujemy naszą opaskę telemedyczną w pakiecie z dostępem do całodobowego centrum telemedycznego.
Jest to jedyny na rynku produkt polski. 

Centrum teleopieki SiDLY:

Do centrum ratunkowego przesyłane są wszystkie pomiary na bieżąco wykonywane przez opaskę. Dzięki temu nasi ratownicy zawsze mają komplet informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o interwencji w przypadku wciśnięcia przez użytkownika przycisku SOS lub wykrycia upadku.

Przewagą centrum ratunkowego nad klasyczną opieką jest możliwość błyskawicznej reakcji na sygnały płynące z opaski takie jak wciśnięcie przycisku SOS lub wykrycie przez opaskę upadku.

Gwarantujemy dostępność naszej teleopieki 24/7/365.

Opaska telemedyczna SIDLY Care Pro

SiDLY Care 2 posiada deklarację zgodności CE.

Lista funkcji:
– Detektor upadków
– Przycisk SOS
– Pomiar pulsu
– Pomiar saturacji
– Lokalizacja GPS
– Asystent głosowy
– Dwustronna komunikacja głosowa
– Krokomierz
– Czujnik zdjęcia opaski
– Ładownie indukcyjne

Poznaj naszą historię i kierunek w którym zmierzamy

Od ponad 7 lat projektujemy i budujemy profesjonalne rozwiązania telemedyczne.

2014

Powstanie SiDLY

Firma powstaje z osobistej potrzeby założycielki – zdalnej, całodobowej opieki nad bliską osobą.
2014

2015

Wdrożenie ISO 13485

SiDLY wdraża system zarządzania dla producentów wyrobów medycznych (ISO 13485).

2015

2016

Pierwszy prototyp

SiDLY to już zespół pasjonatów, którzy tworzą pierwszy prototyp opaski telemedycznej.

2016

2017

Pierwsze wdrożenie

Pierwsze wdrożenia produktu na rynku polskim 
(zestaw 20 opasek trafia do seniorów w m.st. Warszawa). 
2017

2018

Dynamiczny rozwój

10 000 zadowolonych klientów, 500 akcji telecentrum rocznie, ratujących zdrowie i życie.

2018

2019

Ekspansja zagraniczna

Opaski telemedyczne SiDLY używane są w 16 państwach w Europie. SIDLY otrzymuje nagrodę Najbardziej Innowacyjnego Produktu Telemedycznego.

2019

2020

SiDLY Care 2

Wdrożenie nowej wersji produktu SiDLY Care 2. Podpisanie umowy m.in. z PZU S.A., Microsoft, m.st. Warszawa, szpitalami, oraz jednostkami samorządowymi.

2020

2021

Dołącz do nas!

Dołącz do grona użytkowników teleopieki SiDLY i sam przekonaj się, jak nasz produkt może Ci pomóc.

2021

Opaski SiDLY Care to jedyne urządzenia na rynku w całości zaprojektowane i produkowane w Polsce.

0
lat na rynku
0 +
użytkowników
0 +
Interwencji ratujących życie w 2021

Nasza misja

“Umożliwić każdej osobie stałą opiekę medyczną, niezależnie od miejsca, czasu i wykonywanych czynności.”

SiDLY Healthcare jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod nr  000000232248.

Funkcje Opaski SiDLY Care Pro

Detekcja upadku

Bądź pewny, że pomoc zostanie wezwana!
Wbudowany w opaskę czujnik upadku uruchamia się, gdy jej użytkownik przewróci się i nie porusza przez następne kilkadziesiąt sekund. Nie ma wówczas potrzeby naciskania przycisku sos, gdyż opaska automatycznie łączy się z telecentrum. Dzięki tej funkcji opaska wydaje komunikat głosowy „wykryto podejrzenie upadku” i łączy się z ratownikiem medycznym w telecentrum. Ratownik stara się nawiązać kontakt z osobą poszkodowaną poprzez opaskę. Jeśli próba zakończy się niepowodzeniem, kontaktuje się z rodziną właściciela opaski oraz wzywa karetkę pogotowia.
Pytania i odpowiedzi: Detektor upadku
Jak wygląda procedura, gdy użytkownik jest nieprzytomny po upadku?
Jeden z ratowników z Telecentrum wywołuje użytkownika przez opaskę, na wypadek, gdyby użytkownik odzyskał przytomność, a drugi ratownik dzwoni na telefon użytkownika. Jeśli nadal nie ma odpowiedzi powiadamiane są osoby kontaktowe mieszkające w pobliżu (np. sąsiadka) lub inne osoby wskazane w karcie pacjenta przez użytkowników. Jeśli nie ma kontaktu z takimi osobami wzywane są służby ratunkowe.
Co dzieje się po wykryciu upadku?

Opaska wydaje komunikat głosowy „wykryto podejrzenie upadku” i łączy się z ratownikiem medycznym w telecentrum. Ratownik stara się nawiązać kontakt z osobą poszkodowaną.

Czy opaska wykrywa każdy upadek?
Opaska wykrywa upadek po którym następuje bezruch trwający ok 30 sekund. Ponadto, czułość detektora upadku można indywidualnie dopasować do użytkownika. Detektor upadku wysyła alarm o upadku w momencie, kiedy wystąpi nagła zmiana pozycji ciała (np. przywrócenie się), po którym nastąpi bezruch. Jest to sytuacja, kiedy użytkownik nie może sam wezwać pomocy więc robi to za niego opaska. Użytkownik zawsze wie o wysłaniu informacji o upadku poprzez głośny komunikat z opaski "Wykryto podejrzenie upadku". Jeśli użytkownik porusza się, opaska nie wykryje upadku. Należy wówczas użyć przycisku SOS.

Pomiar tętna

Dyskretny monitoring funkcji życiowych!
Opaska wyposażona jest w czujnik pomiaru tętna. Pomiar tętna wykonywany jest w regularnych odstępach czasu. Interwał w jakim dokonywany jest pomiar można ustawić na platformie internetowej.
Pytania i odpowiedzi: Pomiar tętna
Jak mogę sprawdzić moje tętno?

Tętno użytkownika opaski można w każdej chwili sprawdzić w aplikacji mobilnej oraz na platformie.

Czy mogę pobrać raport dotyczący mojego tętna?

W każdej chwili użytkownik z systemu teleopieki SiDLY, może pobrać raport z historycznych i obecnych pomiarów tętna.

Jak częstotliwość pomiarów wpływa na czas pracy na baterii?

Częstotliwość wykonywania pomiarów ma niewielki wpływ na czas pracy na baterii.

Gdzie mogę ustawić interwał pomiaru tętna?

Interwał można ustawić na naszej platformie internetowej.
Platforma jest dostępna pod adresem: sidly-platform.com.

Geolokalizacja

Bądź pewien, że pomoc dotrze w odpowiednie miejsce!

Funkcja geolokalizacji umożliwia określenie dokładnego położenia użytkownika i zapewnienie mu pomocy dokładnie tam, gdzie jej potrzebuje. Dzięki wbudowanemu nadajnikowi GPS ratownik przeprowadzający interwencję zawsze wie ,gdzie może odnaleźć użytkownika w potrzebie. Dodatkowo lokalizacja jest wzmocniona technologią AGPS, wifi. W razie konieczności ratownik może przekazać dokładnie położenie rodzinie lub innym służbom ratunkowym.
Pytania i odpowiedzi: Geolokalizacja
Z jakich technologii lokalizacyjnych korzysta opaska?

Opaska do lokalizowania wykorzystuje GPS, AGPS, oraz Wifi.

Czy mogę sprawdzić miejsce pobytu użytkownika opaski?

Nie, geolokalizacja uruchamiana jest tylko w przypadku alertu - wykryciu upadku lub wciśnięcia przycisku SOS.

Jaka jest dokładność lokalizacji?

Dokładność lokalizacji przy dobrym zasięgu to 10 metrów.

Przycisk SOS

Wezwij pomoc łatwo i szybko!
Dwusekundowe przytrzymanie przycisku na opasce pozwala na połączenie się z ratownikiem. Do telecentrum zostaje wysłana wiadomość składająca się z komunikatu SOS, lokalizacji i aktualnego pulsu użytkownika opaski. Ratownik na podstawie przesłanych informacji oraz wywiadu z użytkownikiem opaski podejmuje decyzję o interwencji. Jeśli użytkownik nie odpowiada, niezwłocznie wykonywane jest połączenie na jego telefon lub telefon jego bliskich oraz wzywana jest pomoc. Dzięki tej funkcji użytkownik otrzyma natychmiastową i profesjonalną pomoc.
Pytania i odpowiedzi: Przycisk SOS
Czy przycisk SOS jest zabezpieczony przed omyłkowym wciśnięciem?

Przycisk SOS jest wgłębiony, dzięki czemu jest eliminowane omyłkowe wciśnięcie.

Co zrobić gdy mimo wszystko omyłkowo wciśnie się przycisk SOS?

Najlepiej poczekać na połączenie Telecentrum i powiedzieć, że przycisk wciśnięty został przez przypadek.

Skąd wiem, że wiadomość SOS została prawidłowo wysłana?

Zawsze, po prawidłowym naciśnięciu wiadomości SOS następuje głośny komunikat głosowy: "wysyłanie wiadomości sos". Po wysłaniu wiadomości opaska łączy się z ratownikiem. Dzięki zamontowanej w opasce karcie SIM ratownik może porozmawiać z użytkownikiem bezpośrednio po naciśnięciu SOS. Bardzo ważne jest odpowiednie dobranie karty SIM do najlepszego zasięgu w miejscu w jakim znajduje się użytkownik. Przy zamówieniu opaski proszę zaznaczyć wybranego operatora.

Czujnik zdjęcia opaski

Miej pewność, że senior jest pod opieką!
Opaska jest noszona przez użytkownika na nadgarstku jak zegarek. Podobnie jak zegarek użytkownik zdejmuje ją w niektórych sytuacjach np. na basenie lub na czas ładowania. Dzięki wbudowanemu czujnikowi użytkownik już nie zapomni jej ponownie założyć. Gdy czujnik wykryje, że opaska przez godzinę nie została założona - wyśle komunikat na aplikację. Jeśli opaska nie zostanie powtórnie założona, po 6 godzinach od zdjęcia opaski zostanie wykonany telefon do użytkownika przypominający o jej założeniu.
Pytania i odpowiedzi: Czujnik zdjęcia opaski
Czy opiekun również ma informacje o zdjęciu opaski przez użytkownika?

Tak. Informacja o zdjęciu opaski przez użytkownika pojawia się w systemie i aplikacji.

Co się dzieje gdy użytkownik nie założy opaski?

Przy każdej synchronizacji (co X minut w zależności od ustawień użytkownika) opaska wysyła informacje o tym czy jest założona, czy zdjęta. 

W przypadku zdjętej opaski w systemie pojawi się ikona pokazująca, że opaska jest niezałożona lub nieprawidłowo założona.
Ponadto po 6 godzinach od zdjęcia opaski automatyczny asystent zadzwoni na opaskę z przypomnieniem o założeniu.

Dwustronna komunikacja

Porozmawiaj z ratownikiem nawet bez telefonu!
Dwustronna komunikacja zapewnia kontakt między użytkownikiem opaski a telecentrum, które jest dostępne na jego każde wezwanie. Aby wykonać połączenie z ratownikiem użytkownik naciska przez dwie sekundy przycisk SOS. Na opaskę może również zadzwonić sam ratownik z telecentrum w momencie, w którym opaska wykryje nietypowe odczyty. Ma to miejsce np. w przypadku zdjęcia opaski. Dzięki tej funkcji użytkownik może w wygodny i szybki sposób skontaktować się z ratownikiem nawet gdy nie ma przy sobie telefonu.
Pytania i odpowiedzi: Dwustronna komunikacja
Czy użytkownik opaski może odbierać telefony od bliskich?

Tak. Kiedy opaska dzwoni wystarczy wcisnąć przycisk SOS, aby odebrać połączenie.

Czy użytkownik opaski może wykonywać połączenia ?

Nie. Jedyne połączenie jakie może wykonać użytkownik to połączenie do Telecentrum po wciśnięciu przycisku SOS.

Czy mogę zadzwonić na opaskę bliskiej mi osoby?

Tak, jest taka możliwość.
Należy najpierw dodać swój numer telefonu do whitelisty opaski. Można to zrobić podczas rejestracji na platformie, lub w trakcie użytkowania - na platformie. Opaska do 30 minut powinna wówczas samodzielnie zmienić ustawienie numeru telefonu.

Asystent głosowy

Ciesz się swoim personalnym asystentem!
Spersonalizowany asystent głosowy ma za zadanie informować użytkownika o statusie opaski. Za pomocą komunikatów głosowych poinformuje Cię o poziomie naładowania baterii, rozpoznanych akcjach czy konieczności zażycia leków. Dzięki tym komunikatom, łatwiej Ci będzie korzystać z opaski na co dzień!
Pytania i odpowiedzi: Asystent głosowy
Czy mogę zmienić głośność komunikatów ?

Tak, należy zgłosić taką potrzebę na helpdesk@sidly.org.

Czy mogę wyłączyć komunikaty na przykład w nocy?

Istnieje możliwość wyłączenia komunikatów w nocy poprzez włączenie tzw. trybu nocnego na platformie. Należy jednak pamiętać, że nie funkcjonuje wtedy detektor upadku.

FAQ Opaska - Bateria
Ile trwa ładowanie baterii?

Ładowanie trwa około 2,5 godziny.

Ile czasu pracuje opaska bez ładowania?

Bateria wystarcza na ok. 2 dni użytkowania. Jest to zależne od zasięgu sieci ale również intensywności wykorzystania produktu.

Czy mogę skorzystać z ‘innej’ ładowarki indukcyjnej?

Nie, opaskę należy ładować tylko ładowarką dołączoną w zestawie. Po położeniu opaski na ładowarce w sposób prawidłowy w ciągu do 30 sekund urządzenie zostanie uruchomione.

Czy mogę ładować opaskę założoną na rękę?

Nie, konieczne jest zdjęcie opaski z ręki.
Skąd wiem, że opaska jest naładowana?

Użytkownik informowany jest o naładowaniu baterii komunikatem głosowym: “bateria naładowana”, oraz pali się dioda jedynie zielona. Podczas ładowania, kiedy opaska jeszcze nie jest w pełni naładowana, pali się jednocześnie czerwona i zielona dioda.

Opaska - karta SIM
Czy potrzebuję zainstalować kartę SIM?

Urządzenie, które Państwo zakupili ma już zainstalowana kartę SIM przez producenta. 

Czy mogę wybrać operatora karty SIM?

Tak. W naszym sklepie mają Państwo unikalną na rynku możliwość wyboru jednego spośród trzech operatorów:

  • Plus
  • Play
  • Orange

Rekomendujemy wybór operatora zasięg którego jest najlepszy w miejscu zamieszkania użytkownika (użytkowania opaski).

Czy muszę dodatkowo płacić za kartę SIM?

Nie. Karta SIM w opasce telemedycznej jest aktywowana w momencie zakupu i w ramach usługi teleopieki jest już zawarty abonament telekomunikacyjny niezbędny do świadczenia usługi teleopieki. Nie jest potrzebne dokonywanie dodatkowych płatności.

Opaska - pozostałe pytania
Czy mogę otrzymać indywidualne szkolenie po zakupie produktu?

Tak, w tym celu należy napisać maila na adres: helpdesk@sidly.org wraz z podaniem numeru IMEI opaski telemedycznej, którą Państwo kupiliście. Prosimy o umówienie spotkania po otrzymaniu przesyłki z opaską.  Nasz konsultant umówi się z Państwem na indywidualne szkolenie online.

Czy opaska jest wodoodporna?

Opaska spełnia normę IP 67, co oznacza, że użytkownik nie musi zdejmować opaski do mycia rąk czy kąpania. Opaska może być w sposób krótkotrwały zanurzona w wodzie, dlatego rekomendujemy dbałość o urządzenie i nie celowe, długotrwałe zanużanie w wodzie.

Co jeśli zgubię opaskę?

Jeśli opaska jest jeszcze naładowana możemy ją zlokalizować. Dlatego kluczowe jest jak najszybsze poinformowanie firmy SiDLY lub telecentrum o zgubieniu opaski. Customer Service czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 pod numer telefonu: 887 772 391, a także dostępny jest kontakt mailowy pod adresem helpdesk@sidly.org.

Co oznaczają kolory podświetlenia przycisku w opasce?
Opaska posiada trzy kolorowe diody. Uruchamiane są w sytuacjach:
  • Zielona. Miganie diody zielonej (co kilkanaście - kilkadziesiąt sekund) świadczy o tym, że urządzenie jest uruchomione.
  • Niebieska. Niebieska dioda miga, gdy urządzenie pobiera aktualizacje danych lub wykonuje pomiar.
  • Czerwona. Miganie czerwonej diody świadczy o niskim poziomie naładowania baterii.
Po wciśnięciu przycisku SOS lub wykryciu upadku zaświecą się równocześnie diody niebieska i czerwona.
Co zrobić w przypadku awarii opaski?

W przypadku wykrycia nieprawidłowego działania należy się skontaktować z naszą Infolinią.

Celem przyśpieszenia realizacji zgłoszenia, prosimy o wiadomość mailową na adresem helpdesk@sidly.org wraz z opisem sytuacji i numerem IMEI opaski. Numer IMEI znajduje się na spodzie opakowania, oraz wewnętrznej stronie opaski.

Co to jest synchronizacja i kiedy następuje?
Jest to etap, w którym opaska kontaktuje się z systemem w celu pobrania najnowszych informacji/ustawień z platformy. Synchronizacja odbywa się w interwałach czasowych ustawionych przez użytkownika. Im rzadziej ustawiona jest synchronizacja tym dłużej opaska będzie pracować na jednym ładowaniu.
Teleopieka
Jaki jest koszt interwencji z telecentrum?

Wszystkie usługi telecentrum zawierają się w cenie rocznego abonamentu. 

Użytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów. 

Czy może być wyznaczony opiekun z rodziny?

Tak, podczas rejestracji użytkownika w systemie, może zostać wyznaczonych do 3 opiekunów. Opiekun może mieć dostęp m.in. do danych pomiarowych z opaski, oraz będzie powiadomiony przez telecentrum w sytuacji alarmowej.

Czy użytkownik ma podgląd na swoje dane?
Tak, użytkownik może podejrzeć swoje dane z aplikacji mobilnej lub platformy internetowej. Dodatkowo użytkownik ma też możliwość aktualizacji wprowadzonych przez siebie danych, np: poinformowania o nowych przyjmowanych lekach lub o nowych chorobach
Co się dzieje po upływie pierwszych opłaconych 12 miesięcy?
Jeśli użytkownik chce kontynuować usługę musi poinformować SiDLY i opłacić usługę na kolejne 12 m-cy. Przedłużyć usługę można maksymalnie od 7 dni do daty kończącej dany okres abonamentowy, dzwoniąc na numer: +48 887 772 033 lub wysyłając maila: danuta.pawlak@sidly.org
Jaki jest koszt abonamentu po roku czasu?

Obecnie koszt przedłużenia usługi na kolejne 12 miesięcy to 480 zł.

Teleopieka - Aplikacja
Skąd mogę pobrać Aplikacje?
Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play lub App Store.
Ile osób może z niej korzystać?

Aplikacja może zostać zainstalowana na kilku telefonach, ale zalogowana może być tylko jedna osoba. Jeśli do aplikacji zaloguje się kolejna osoba - ta pierwsza zostanie wylogowana.

Gdzie mogę zobaczyć dane zbierane przez opaskę?
Podstawowe informacje znajdują się w aplikacji użytkownika. Wraz z opaską otrzymasz dane do logowania.
Masz więcej pytań? Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania

Zadzwoń pod numer 222 437 737
lub skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego

Co piszą o nas klienci

“ Kupiłam dla babci w ramach prezentu. Teraz spokojnie wychodzę do pracy, bo wiem, że babcia jest pod opieką ratownika ”

Karolina

Rybnik

“ Jestem cukrzykiem i zasłabłem w parku na spacerze. Opaska uratowała mi życie, bo inaczej nie miałbym jak wezwać pomocy. ”

Ryszard

Warszawa

“ Choć jestem sprawna, wybrałam opaskę monitorującą, żeby czuć się bezpiecznie na spacerze czy wycieczce. ”

Małgorzata

Siedlce

“ Mama używa opaski już pół roku i jest bardzo zadowolona. Myślałam, że będzie trudna w obsłudze, ale świetnie sobie radzi. ”

Krystyna

Czarnków

“ Ratownicy w telecentrum profesjonalni i od razu udzielają pomocy. Już kilka razy pomogli mi – na szczęście obyło się bez pogotowia ”

Tadeusz

Poznań

“ Opaska SiDLY to świetne urządzenie – w zeszłym roku upadłam i opaska automatycznie powiadomiła ratownika a później moją córkę. Jestem wdzieczna. ”

Janina

Elbląg

Reprezentujesz samorząd lub szpital?
Zobacz jak rozwiązania telemedyczne SiDLY mogą pomóc Twojej jednostce.